Strona główna / Dodatkowe pozycje menu / Projekty unijne

 • RPO WP 2007-2013 "Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów - Ulanów - Jarocin"
 • PROW 2007-2013 "Odnowa centrum miejscowości Krzeszów"
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"Operacja pn. "Odnowa c... » więcej
 • RPO WP 2007-2013 "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów - Gmina Krzeszów"
 • RPO WP 2007-2013 "Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka"
 • PROW 2007-2013 "Przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w Podolszynce Plebańskiej"
 • Wniosek o przyznanie 313 pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pn. „Przebud... » więcej
 • RPO WP 2007-2013 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1074R Krzeszów - Kulno"
 • ZPORR - GOK Krzeszów
 •    &n... » więcej
 • SPO 2004-2006 Adaptacja budynku na zaplecze rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krzeszów
 •  „Adaptacja budynku na zaplecze rekreacyjno – sportowe w miejsc... » więcej
 • ZPORR - Szkoła Podstawowa w Bystrem