Nowa strona03.02.2012

NOWA STRONA GMINY KRZESZÓW

http://www.krzeszow.strony.bazagmin.pl

 

.. więcej »
OGŁOSZENIE30.01.2012
OGŁOSZENIE.. więcej »
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KRZESZÓW”24.01.2012

INFORMACJA

.. więcej »
ZAPROSZENIE!!!!18.01.2012

            

Z A P R O S Z E N I E

 

              Niniejszym  zwołuję i zapraszam  na  XII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów, która odbędzie się d.. więcej »

INFORMACJA11.01.2012
INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych w.. więcej »